Home

Нов проект: EPYC – Enhancing Peace through Youth Creativity

Со гордост ве информираме дека единаесеттото издание на Џифони Македонија ќе биде збогатено со сосема нов сегмент, наречен ЕПИК! Проектот за промоција на мирот преку креативност кај младите (EPYC – Enhancing Peace through Youth Creativity) е поддржан од италијанското Министерство…

Read MoreНов проект: EPYC – Enhancing Peace through Youth Creativity