Отворен е новиот повик за кратки филмови: EPYC Short Film Award

Отворен е новиот конкурс за краток филм (игран, документарен, анимиран).

Првото издание на EPYC Short Film Awards ќе се одржи во Октомври 2023, како дел од единаесеттото издание на филмскиот фестивал за млади Џифони Македонија.

Конкурсот за краток филм The EPYC Short Film Awards има за цел да ги поттикне професионалните филмски работници и аматерите, особено младите од Балканскиот регион, да создаваат кратки филмови за млада публика кои промовираат мир и ненасилство, помирување во регионот и пошироко, меѓународна и регионална интеграција, демократски и европски вредности, човекови права.

Share your love