Петнаесет македонски средношколци и студенти ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот филмски фестивал за деца на светот – Giffoni.

Петнаесет македонски средношколци и студенти ќе бидат дел од меѓународното жири на најголемиот филмски фестивал за деца на светот – Giffoni.