Резултати од работилниците на 7-мото издание на Џифони Македонија меѓународен филмски фестивал за млади

Резултати од работилниците на 7-мото издание на Џифони Македонија меѓународен филмски фестивал за млади