Oтворање на 7-мото издание на Џифони Македонија меѓународен филмски фестивал за млади

Oтворање на 7-мото издание на Џифони Македонија меѓународен филмски фестивал за млади