КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 4 МАКЕДОНСКИ УЧЕСНИЦИ НА ФЕСТИВАЛОТ GIFFONI EXPERIENCE 2017 ОД 14-22 ЈУЛИ