ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ

Home / Other / ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ

ВОЛОНТИРАЈ, ЏИФОНИРАЈ!!!    DAYDREAM WITH GIFFONI

*Бидете дел од волонтерскиот тим на Џифони! И оваа година Џифони Македонија ја бара вашата креативност, енергичност и посветеност надевајќи се дека и овогодишното трето издание на Џифони “DayDreaming” заедно ќе го направиме единствено и неповторливо.

*Пополни ја апликацијата најдоцна до 7ми септември:    http://goo.gl/forms/9gOYZUEKHx

BE A VOLOUNTEER, BE A GIFFONIER!!!  DAYDREAM WITH GIFFONI

*Giffoni Macedonia is thrilled to invite you to be a part of our creative story in the 3rd edition of this Youth Film Festival team of volonteers. Giffoni is what DayDreams are made of and we expect your dreams to be filled with creativity, responsibility, passion, initiative and energy, so together we can make this year’s Giffoni experience еven more wonderful and unforgettable.

*Submit your application until 7th of September:   http://goo.gl/forms/9gOYZUEKHx

Giffoniraj-Volontiraj

Leave a Reply